Taxă pi golăneală

camil-ressu-e28093-taranci-in-biserica Camil Ressu – Taranci in biserica

Lumi, lumi ( tu-vă azi şi mâini, că ni-o îngheţat mâna ), duminică dimineaţa tătă lumea-i invitată la slujbă la biserică. Primarili ari de făcut o înştiinţari şî popa Enachi la fel. Lina, nu strânji din buzi că n-o ie pi Domnica di fimeie. Şini n-a hi la slujbă, ari di dat bani la primărie. Cresc dărili ( tu-li muma-n cur di hoţi ). Crâşma din sat ari să steie închisă până s-a gata adunarea di la birou’ popii. Nu viniţi cu băutură de-acasă, Vasili, primaru’ nostru drag, faşi parastas după soacră-sa Oltiţa şî zâci c-ari să şie şî rachiu şî jin şî sarmali. Aduciţi şî copchiii, să nu să acrească coliva şî prăjâturili. Şî acuma mai şî munciţi bre, ci vă învârtiţi ca musca la baligă!

– Băi Ioani, şi vre Vasâli di la noi?
– Di undi să ştiu bre flăcăi, hai mai ghini daţi un rachiu, că ni-o îngheţat bumbu’ curului. Trosneşti geru’ anu’ ista.

– Lină, tu tre’ să ştii şi vre Vasâli şî cu popa, că te-am văzut bot în bot cu ii amu’ trii zâli.
– Aglaie, ai fată di măritat? Nu ţi-o ie nişi dracu’. Puni mâna di scrie un acatist, îmbrac-o în catrinţă di la bunică-sa, puni-i tulpanu’ pi cap şî ad-o di mână la biserică. Li faşi popa slujbă di măritat la aiestea ramase pi vatră, dijeaba. Poati pintri atâtea feti frumoasi o vedi Dumnezău şî pi soră-mea, Domnica, că mai ari oleacă şî intră pisti popa în altar.
– Ti-am auzât scorchie! Crezi că-s surdă. Ai vre tu să ti înghesuie Enachi oleacă, cu sfintili daruri.
– Enachi bre? Vă tutuiţi? Credem că prostu’ ista di popă îi mai breaz, vai şî amar di toloaca lu’ Dumnezău, iară rămâni nilucrată. Şî nu ti mai ridica pi vârfuri că până-n Craşiun mă mărit. Mă duc să scot rochia di mireasă di la naftalină.
– Ptiu, hoaşcă bătrână, maritat îţi trebi?
– Hahaha… Tu ti vezi Domnică cât ieşti di proastă? Umbli după păpuşoi şî ti miri că io am găsât. Dacă vrei îţi fac şî ţie cunoştinţă cu unu’, că cu popa la priveghi mori opărită.
– Mă duc să ti spun lu’ Nataliţa …
– Du-ti, du-ti, poati să prindi nanaşă …

– Dragi moldoveni …
– Hai bre Vasâli, amu’ vrei să ti alejem Ştefan cel Mari … hahahaha
– Dragi locuitori din Stamati şî satili … şî satili. O agiuns la urechili consilierilor şî ali meli, ca primar, că avem multi feti tineri, frumoasi, buni de măritat şî nu li şeri niminea. Şî grădiniţa îi pi giumati goală şî am bagat bani acolo, nu glumă, numa’ jucărelili şî doamna educatoari o mâncat bugetu’ pi giumatati. Flăcăi avem, da’ ei preferă cucoani di la oraş. Iaca la revelion, la căminu’ cultural, vin mai multi fimei dicât barbaţi. Ca să nu avem problemi şî noi cu natalitatea, ca pin alti părţi, punim taxă pi golani. Vrei mândri di la oraş, dai bani la primărie şî primăria merji în peţât pin alti comuni, ca să n-agiungim să închidim şî şcoala. Aceea îi pi fonduri europeni şî ni lingim pi bot şî di turişti şî di nemţi şî di pensiuni.
– Ci zâci matali primari, că io dacă-mi ieu fimeie di la târg tre’ să dau bani să să măriti şî Floarea?
– Ezact asta zâc. Aicea te-o făcut mă-ta, aicea ai învaţat carti, mă-sa Aglaia ţi-o pus măligă pi chept când erai să chieri în friguri, amu’ tre’ să dai şî tu şeva înapoi la comuna asta. Ori o iei pi Floarea sau poati pi Valentina, ori dai 100 di lei pi lună la primărie. Îi legi, gata! Nu ni trebuie refujiate di la oraş. Acelea îşi vopsăsc unghiili roş, nişi nu ştiu da cu mătura, tre’ să li iei aspirator sau mai ştiu io şi drăşie … nu mai ghini o iei pi Floarea?
– Domnu’ primar io nu-l vreu pi Cristofor, că-i beţâv. Să-l ieie Valentina sau Anjelica.
– Da’ şi Floareo, ţi-am făcut vreo propuneri? Vezi că ti-nchedici în opinşi.
– Ieti şini grăieşti … ţi-o ramas nasu-n sfeclă di la atâta samahoancă …
– Gata copchii, suntiţi în Sfânta Biserică, lasaţi gâlşeava.
– Ţaţa Lina, aişea di faţă, o vinit cu o propuneri cari ni să pari cinstită. Nu vreţi să plătiţi, fiecari flăcău ie în grijă o babă. O vinit iarna, n-ari şini li tăie lemni, cara apa di la fântână, faşi focu’ în soba. Şî la schimb, dicât şorici jupuiţi şî puşi pi flacără, mai mâncaţi şî voi câti o zamă caldă di găină, barabuli în rolă, un cozonăşel di albuşe cu nucă şî friptură la tavă. Aşa ni-o învaţat moşii şî strămoşii noştri, să ni pesi unii di alţii.
– Io l-aş vre pi Cristofor, că-s învaţată cu greu’ şî bag di samă că-i mai nărăvaş. Să-l ieie Domnica pi Istrati, că-i mai mutălău.
– Aaa ţaţă Lină, Domnica ari agiutor di la biserică …
– Aşa-i părinţăli, că şî matali tot un hăndrălău ieşti şî la cât di ţapână îţi stă sutana, di la atâtea acatisti, ti învrednişeşti să ţâi vreo două-trii.
– Lină!
– Ce-aveţi bre, v-o luat cu călduri, la ci crezi că v-o pus Dumnezău daravela în izmeni, să nu chicaţi din căruţă? Şî voi proastilor, răpidi puneţi mâna la gură, vi-i ruşâni, ai? Da’ când vă leganaţi ţâţâli pi uliţă, numa-n cămeşuţă, nu vă ie cu frig? Hai Cristofoari că am di dat mâncari la porşi şî aud de-aişea cum muji vaca. Doamni agiută şî la altili, că iaca, la mini s-o iertat pacatili.
– Ţaţă Lină vin să ti agiut dacă vrei, da’ doară nu mă iei să mă ţâi ca pi câni?
– Nu bre, noaptea ti ţân în pat, că ni-i cam frig la şăli, nu ştiu ci dracu’ s-o lichit di mini!
– S-o strâcat baba di cap! Bre primari, ci-i asta, esploatarea omului di cătri fimeie?
– Bre băieţi, aţi auzit regula. Ori daţi banii ori luaţi babi în grijă ori vă-nsuraţi aişea-n sat. Şi dracu’, mai ghini di atâta nişi nu să poati, şi crezi că nie tata ni-o dat să aleg?
– Ti temi Cristofoari? Aş pute să ti mai învăţ un lucru sau două … Vii sau nu ti-ncumeţi?
– Mai ghini mă-nsor cu hachiţa asta di Floarea.
– Da’ io …
– Taşi Florică că amu’ …
– Da Florică, taşi că ştie băietu’ mai ghini. Aşa jineri …eh.
– Istrati, mătăluţă ieşti liber?
– Ţaţă Lină, io îs prins cu Anjelica, da’ ţânem să şie surpriză di Anu’ Nou.
– Bre Vasâli, ţi-agiungi atâta natalitati până la alejeri? Dă drumu’ la rachiu că ni-o amorţât mânili pi Sfânta Cruşi.
– Tătă lumea merjem la casa di pomeniri, în curti, undi s-o întins mesili cu bunătăţi. Di sufletu’ lu soacră-mea, Oltiţa, că multă natalitati i-o mai făcut lu’ badea Sofronie, socru-meu. Dumnezău s-o ierti!
– Dumnezău s-o ierti!
– Dumnezău s-o ierti! Lină, vii? Hai că iar ne-i făcut di balamuc …
– Vin, vin, du-ti tu înainti, mai am o vorbă cu Dumnezău …
– Doară nu ti apuşi să-l chemi să-ţi taie lemnili, nişi macar tu nu poţi să şii atâta di zăludă!
– Du-ti Nataliţă, vreu numa’ să-i arăt undi să mă ungă la şăli …
– Ai înnebunit Lină, ari să ti bată Dumnezău, Sfinţii şî vreo doi apostoli …
– Nu Dumnezău prostalancă, pălimaru’, că faşi şcoala di moaşă comunală, la seral.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s