Nebănuinţe

trasura-1

Trăsura alerga nebună în noapte. Vizitiul aţipise şi caii luaseră în piept un drum de munte. Omul tresări, întunericul îi strângea pielea pe gât. Trăsura îngenunche pe un bolovan, după care, scuturându-se, se ridică şi o luă la fugă. Nu era loc de rugăciune. Omul îşi pierdu cunoştinţa şi caii, simţind suflul rece al muntelui pe ceafă, înghiţiră în sec jăratecul de-acasă. Nimeni nu văzu casa trecând pe lângă ei, ca o nălucă.

trunk

Vizitiul îşi frământă nervos pălăria, muşcată pe la margini de grindină. Băuse cu nişte neguţători la Întorsura Buzăului şi se lăsase furat de nişte visuri în zdrenţe de borangic, prin munţi. Era mai târziu de şapte ceasuri şi profesorul nu avea să-i plătească toată truda. Pe dealul Feleacului opri să-şi ferchezuiască mustaţa. Nu că profesorul ar fi observat. Cu mintea în cărţi, aşa trăia profesorul şi ziua renunţase să-l mai bată la cap.
– Vasile, lipseşte un cufăr!
Profesorul dăscălise o vreme în capitală, dar furiile politice îi pricinuiră o rană reumatică, inima ajunsese să i se plângă de greu.
– Nu se poate, dom’ profesor, iaca 8 la număr.
– Mai număra o dată …
– 1, 2, 3 … 7 … ooh … ptiu!, pot să jur că am numărat 8. Dracu’ l-a luat!
Deşi îşi primise toţi banii, pentru osteneală, Vasile nu încetă să caute cufărul. Geaba cercetase cârciumile pe unde băuse, geaba întrebase la poştalion. Caii nu-i aduseră aminte, nici pe patul de moarte, de singura dată când s-a lăsat rătăcit. Poate nici Dumnezeu nu observase.

books-2

Maria dădu deoparte perdelele de pânză de pe geam. Parcă aşa somn greu nu mai dormise. Soarele înţepa de pe înaltul cerului şi orătăniile săriseră gardul bătrân şi ologit în flenduri, ogoindu-şi foamea pe coastele descărnate ale muntelui. Aruncă un tulpan pe umeri şi apucând o mână de boabe începu să le cheme înapoi acasă. După ce îşi ceru iertare vacii, de aşa delăsare, îşi făcu timp să se spele pe faţă. În ciobul de oglindă, rezemat de fereastra de la bucătărie, în care se rânjea şi soarele, văzu cufărul adormit în colb. Nu mai văzuse om de ani buni, de când drumul îşi luase catrafusele şi se mutase mai pe vale. Aici sus, doar ea rămăsese, tată-său dăduse, pe vremuri, veste de nazurile ploilor, acum ai ei se prăpădiseră şi ea nu se îndură să le lase crucile la voia corbilor şi a vântului. Oare cui furase noaptea vicleană darul? Trase cufărul în odaie şi, mângâindu-l ca pe un prieten, îl acoperi cu un ţol, să-i fie bine şi-l lăsă să-şi aştepte stăpânul, care, fără doar şi poate, avea să se întoarcă după aşa minunăţie. Lemnul fusese smuls din braţe de stejar şi şlefuit cu milă, dat cu lac pe faţă şi ferecat în veşmânt greu, metalic, ca o căpetenie de cruciadă. Maria întoarse capul, să-l mai privească o dată, după care uită de el, vreme de săptămâni. Apoi luni. Apoi ani. Maria îmbătrâni aşteptând. O ploaie de toamnă îi aduse frigul în oase. Trase ţolul de pe cufăr, îl aşeză pe picioare şi începu să râdă. Împărţea odihna cu cufărul de atâta amar de timp şi tot nu ştia a-i spune pe nume. Luă ciocanul şi desferecă taina. Cărţi. Cufărul era plin de cărţi. Maria nu văzuse ceva mai frumos, vreodată. Soarelui, rămas cu gura căscată, îi scutură luleaua arşiţă pe degete şi sfârâi pe geamuri. Maria avusese dreptul la fericire.

Între Iad şi Rai e ‘Calea Nimănui’. La han trag, cu de-a rândul, când îngeri, când draci. Uneori se-adună dimpreună, la serbări. Dumnezeu şi cel mai frumos dintre îngeri împărţeau un colţ de pâine, o stacană de vin şi o vorbă rea, la o masă alungată în umbră. Skandenberg. De câte ori se întâlneau, îşi încordau vrerea într-un skandenberg. Aproape întinzându-se la podea, cât de lungă, trecu de uşi Sfânta Ana. Dumnezeu sări să-i dea o mână de ajutor.
– Ce-i, mamă-soacră, iar n-ai văzut pragul?
– Fir-ar ale Dr … Ale-luia! de trăsuri … toate îţi dau cu praf în ochi.

sf-proorocita-ana-7

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s