În cârca ploii

Ploua cu nemernicie, cu ură, împrăștiind nepăsare, mi se făcuse milă de lipsa de culoare, cai de apă își scuturau coama pe sub fereastră, tropăind tristeți pe așteptarea noastră, tu cântai, în surdină, uscând note pe trupul de chitară, aerul din casă căuta, prin dulapuri, un rest de nucșoară, te priveam, lumina ne uitase demult, … Mai mult În cârca ploii

Uşă de palat

(Dan Piraro’s work, from http://bizarro.com/author/piraro/page/18/) Te pierzi câteodată în mijlocul unei relaţii, cu obişnuinţele încâlcite pe picioare, te uiţi la prinţul duhnind a alte Chanel-uri, descheiat la cămaşă şi cu epoleţii atârnând a pagubă şi te întrebi:”Ce caut eu pe celălalt tărâm şi cât de mult am dormit?”. „Dormeai tu mult şi bine, dacă nu eram … Mai mult Uşă de palat

Destrupare

Daţi drumul cailor pe pajiştea ce-şi spune gând, sub osatura şeilor am să ascund rânjetul biciului flămând, căci cer galop nopţile roase de gelozie şi desfrâu, gleznele lungi primi-vor botezul apelor tulburi-nnodate în râu. Daţi drumul cailor, voi grajduri cu fân dulce şi ţesală de mătase, nebunii cerurilor le-aşteaptă sufletul, pândind de după case!

Hoţ de lumină

M-a smuls din pat, în cămaşă subţire. Vara chinuie nopţile. Dă drumul, pe furiş, dracilor în lume şi, furând simţirea lunii, îi promite frumuseţe fără pereche, în schimbul tăcerii. Braţul lui mă rupea în două, ţintuindu-mă pe coastele armăsarului. Biciuia trifoiul câmpurilor, ca să-şi mâne de la spate telegarii. Furase cai şi mă furase şi … Mai mult Hoţ de lumină

Ni hahaha

În al şaptelea cer al lumii, de după desfătare, domneşte un ţigan, rege peste linguri de lemn şi fiare. Pentru că-i fură spoiţi, cu praf de aur, anii de domnie promise oacheşelor salbe în dar o herghelie de-naripaţi, cu poftă de jăratec, câmp de trifoi, să pască mulţumiţi şi-un puradel, să pună pe răbojul domniei … Mai mult Ni hahaha

Caii nopţii

( fotografie din filmul ‘Centurion’ – Fight or die )   În nopţi încruntate, cu lună plăpândă, când norii ascund licărirea ei blândă, potcoavele bat chemări sub fereastră, inima alungă arsura în sânge şi-adastă tropotul neliniştii ce s-a trezit în mine, în gând îmi nechează porniri clandestine. Nu mă lasă să-ncalec, îl prind de coamă, … Mai mult Caii nopţii

Complicitate

  Mă dor în triste lumi copiii, se plâng de dor, în somn, zurliii căluţi nătângi, c-un gând zălog, lipit pe fruntea grea, de inorog. Mă trap şi mă galop, la întâmplare, mă asurzesc din val săruri amare, mă rup în stele-n noapte, scuip pe lună, eram mireasmă, azi adorm furtună.