A şaptea

 (Image from zamplebox.com) Şapte ofuri, pe cărare, plâng eclipsele amare de pe-un cer uitat noros, rupt de tunetul gelos. Şapte lacrimi călătoare aşteaptă-n gara verii o boare, scârbit de veşti de vreme bună, gându-şi ia dor de furtună. Şapte zâmbete răzleţe culeg mere pădureţe, de pe-a vieţii fecundă cracă, pândind fiori de poamă acră.