Plan

(Image from holysmokesblog.com) Caută-mi o scăpare, trage-mă din iubire afară, pe infinit a crescut azinoapte o floare şi frunzele anilor încep să mă doară. Tu, minteo, grăbeşte-te, ce mai aştepţi, anunţă-n jurnal câteva conspiraţii! Voi agăţa vorbelor de gleznă peceţi şi, fără zgomot, voi pleca dincolo de tentaţii.