Blestem

Pe potir cu cucută, o mână nevăzută, pe pahar de vin, melci fierţi în venin, prins cu vicleşug un vultur pleşuv, trandafir în zdrenţe, petale hrăpăreţe, pe ouă clocite iasomii înflorite, în mersul de pitic, un tremur venetic, palme mincinoase să mângâie pe coapse, buze crăpate, de fiare spurcate, iar la sufleţel junghi de pelinel. … Mai mult Blestem