Gemete revolute

(Picture from https://winterowls.com) Mă apleacă până la pământ nişte iubiri trecute, îşi târăsc în şoşoni de postav bătrâneţile mute, se împiedică în reumatism, bârfesc zorii altora, hrănesc şoapte, cimitirul uitării le oferă reduceri la ideea de moarte. Mă trag de mâneca dorului, să le zidesc credinţa, catedrale să le-adoarmă pe piepturi, timpul îmi ia peste picior … Mai mult Gemete revolute

Uşă de palat

(Dan Piraro’s work, from http://bizarro.com/author/piraro/page/18/) Te pierzi câteodată în mijlocul unei relaţii, cu obişnuinţele încâlcite pe picioare, te uiţi la prinţul duhnind a alte Chanel-uri, descheiat la cămaşă şi cu epoleţii atârnând a pagubă şi te întrebi:”Ce caut eu pe celălalt tărâm şi cât de mult am dormit?”. „Dormeai tu mult şi bine, dacă nu eram … Mai mult Uşă de palat

Cuvinte înflorite

(Image from videohive.net) Dumnezeu e Viaţa. Universul e decor şi un pic de scenariu. Nu cred că Dumnezeu le-a creat chiar pe toate, poate doar pe cele fundamentale, dar a pus în Creaţie porţii din sine, suflul de viaţă, s-a risipit, cu încredere. Evoluţia, biruinţa timpului asupra trecutului, s-a ocupat de restul, aşa după cum avea … Mai mult Cuvinte înflorite

Trecut pe verde

(Image from litteration.com) Frunzele nu cunosc decât un singur fel de iubire, un foşnet al simţurilor ascunse în verde, din sevă o uimire, în laboratoarele ramurilor îşi prepară tacticos oxigenul adicţiei de copac, un diavol de carbon le pândeşte, c-un pumn de rugină furat din al vremii sac.

Una-ntre porunci

(Moise, de Michelangelo, San Pietro, Roma) Pe când toată lumea era prinsă pe reţelele sociale, cerurile s-au deschis, au strigat, nimeni nu le-a ieşit în cale, doar nişte orătănii, din acelea tâmpe şi veşnic flămânde, s-au năpustit să vadă, sub binecuvântare, ce se ascunde, nici mei, nici grâu, nici măcar un pumn de mălai, doar … Mai mult Una-ntre porunci

Locuri în singurătate

(Image from flickr.com) Vin scâncete cu vântul de miazănoapte, orfelinatul nopţii îşi duce la culcare flămânzii, ecuatorul trage după el, în veghe, nişte şoapte, doar norii oftează de mila pustiurilor, blânzii … Calea Lactee-şi coboară privirea pe nisipuri, stoarce din sânii stelelor lehuze stropii de lumină, uitaţii lumii freamătă din suflete şi trupuri, în ochi … Mai mult Locuri în singurătate

Om şi fiare

(Picture from http://creoflick.net) Maşina s-a supărat atât de tare pe om încât l-a ademenit în pustiul de care şi Dumnezeu uitase şi, ajunşi acolo, s-a sinucis. L-a lăsat în voia sorţii, fără nimeni, fără nimic, nici măcar cu semnal pe telefonul mobil. Nu mai suportase să se uite la celelalte automobile, spălate şi lustruite de către … Mai mult Om şi fiare

Râul

(Sri Lanka, picture from http://trip2lanka.com) Curge gândul meu la vale, când grăbit, prins în vâltoare, când domol, abia stârnit, obosit, un pic lihnit, tras de pofta grea-n pietriş, luând visele pieptiş, pe sub poduri de iluzii mână-n meandre şi confuzii, curge gândul meu la vale, somnul îi pune ceaţă-n cale.

Căinţă asurzitoare

(National Media Museum, Joseph Gale (1830-1906) ) Timpul îl răstigneşte pe fiecare clipă, nevinovaţii sunt judecaţi în pripă, copiii fără nume cerşesc de mâncare, bătrânii fără vlagă sunt legaţi de picioare de paturi ce miros a moarte silită, nopţile îmbătrânesc în dimineţi de ebonită, glasul, umilit, dispare-n rugăciune, în rai Tatăl întârzie-o minune, Fiul îşi … Mai mult Căinţă asurzitoare