O țară ca o primăvară *

(google)

Dar cine e zidarul cu epitaf solemn

ce s-a dezis de piatră și minte că e lemn?

Din ură, aroganță și gunoi

voiește a se întoarce-n lucruri noi,

dar din nisip se scurge era stearpă,

iadul își urlă zadarnic obsesia de apă.

Șoaptele umbrelor au ars, miros a fum,

din cer a coborât, pe solzi de pește, un alt drum.

Întunecimea s-a răsturnat, mugind, din carul mare

în albia de râu, o veste se-ntoarce și răsare,

pe buze miere, pe adevăr tăiș,

anii se dau în judecată – bisecți proscriși,

doar sufletul lăsat pe pod de palmă, fără păreri de rău,

mai poate din liliachiu să-și stingă setea de absolut și Dumnezeu.

O, tu lumină a depărtărilor ce ai născut în floare

dreptatea pentru care secole cad din picioare,

„O, lasă-ți obiceiul de-a răscoli în scrum”[3],

dă-i omului bun dreptul de-a înflori antum.

Fragilă-i inocența de a lăsa pe mâine

când tot mai greu atârnă „nasturii de pâine”[4].

Tu cel ce taci și șuier îți e vântul

ascultă, căci nu muzica a inventat cuvântul.

Îmi curge viață prin vene și am vină

că din idee am păstrat doar urma ei senină.

3.”Din scrisoarea unei bătrâne” de Elena Farago

4.”Cutia cu nasturi” de Rodica Ojog-Brașoveanu